Willy Van Der Meeren


Willy Van Der Meeren (1923 - 2002). Volgde opleiding in de modernistische architectuurschool Ter Kameren in Brussel.  Debuteerde eind jaren veertig. Typisch voor Van Der Meeren was zijn interesse in constructie en massaproductie, en zijn sociale bewogenheid (architectuur is een zaak voor de massa en niet voor het individu). Wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische meubelontwerpers van de naoorlogse periode.
Van Der Meeren ontwierp samen met Léon Palm het CECA-huis (EGKS-huis). Dit ingenieuze concept moest een oplossing bieden voor het nijpende woningtekort in deze periode, vooral wat arbeiderswoningen betreft.